SELAMAT DATANG KE BLOG SK SUNGAI PUTERI

Saturday, February 6, 2010

Kata-Kata Singkat Utama Pendidikan

Di sini,saya mengambil artikel dari admin CikguBlog beberapa kata-kata singkat utama dalam bidang pendidikan di Malaysia. Terdapat ramai guru yang belum atau masih kurang pasti lagi tentang kata singkat yang wujud di laman web sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri atau portal rasmi Pendidikan Negara Malaysia. Maka dengan adanya maklumat ini, guru-guru dapatlah memahami istilah kata-kata singkat yang wujud dengan lebih teliti tidak kira di buku, surat rasmi atau di website pendidikan. Harap-harap maklumat ini dapat membantu cikgu dalam menjalankan tugas harian di sekolah. Sekian terima kasih.

AUKU: Akta Universiti dan Kolej Universiti
BPG: Bahagian Pendidikan Guru
BPI: Bahagian Pendidikan Islam
BPK: Bahagian Pendidikan Khas
BPPDP: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
BPSH: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
BPSM: Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
BPTV: Bahagian Pendidikan Teknik Dan Vokasional
BRP: Buku Rekod Perkhidmatan
BT: Bahagian Tajaan Pendidikan
BTN: Biro Tatanegara
CBSG: Cuti Belajar Separuh Gaji
CBTG: Cuti Belajar Tanpa Gaji
COLA: Cost of Living Allowance (Bantuan Sara Hidup)
HEP: Hal Ehwal Pelajar
IAB: Institut Aminuddin Baki
IPG: Institut Pendidikan Guru
IPTA: Institusi Pengajian Tinggi Awam
IPTS: Institusi Pengajian Tinggi Swasta
JAN: Jabatan Akauntan Negara
JPA: Jabatan Perkhidmatan Awam
JPN: Jabatan Pelajaran Negeri
KJ: Ketua Jabatan
KPM:Kementerian Pelajaran Malaysia
KSU: Ketua Setiausaha
LHDN: Lembaga Hasil Dalam Negeri
LNPT: Laporan Nilaian Prestasi Tahunan
MARA: Majlis Amanah Rakyat
PIPP: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
PKPG: Program Khas Pensiswazahan Guru
PNGK: Purata Nilaian Gred Kumulatif
PPD: Pejabat Pelajaran Daerah
PPG: Pejabat Pelajaran Gabungan
PPGB: Program Pensiswazahan Guru Besar
PPP: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
PPPLD: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
PPPS: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
PTJ: Pusat Tanggungjawab
PTK: Penilaian Tahap Kecekapan
PTPTN: Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

No comments:

Post a Comment