SELAMAT DATANG KE BLOG SK SUNGAI PUTERI

Friday, September 13, 2013

KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH 2013

Berdasarkan arahan YAB TPM dalam keputusan mesyuarat bil 1/2013, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) diarahkan menjalankan Kajian Penggunaan Bahan Digital di Sekolah. Kajian bahan digital ini meliputi sumber bahan yang terdapat di platform Frog VLE, EduWebTV, LMS dan perisian kandungan MBMMBI yang digunakan oleh guru di sekolah. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda terhadap penggunaan bahan digital yang dibekalkan oleh KPM. Hasil maklum balas ini akan menjadi panduan untuk membuat penambahbaikan pembangunan bahan digital ini. Sehubungan itu, kerjasama anda untuk melengkapkan soal selidik ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.  Sila klik link berikut untuk menjawab kajiselidik.

1.Kajian Penggunaan Bahan Digital Disekolah (Soal Selidik Guru)
2.Kajian Penggunaan Bahan Digital Disekolah (Soal Selidik Murid)


No comments:

Post a Comment