SELAMAT DATANG KE BLOG SK SUNGAI PUTERI

Wednesday, December 25, 2013

PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN PPPS DAN PPPLD


 
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 40 2014 which just came from JPA about Penggabungan Skim Perkhidmatan PPPS dan PPPLD.

The Pekeliling main objective is to combine both PPPS and PPPLD scheme into only one new scheme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPP. This will take effect from 1 January 2014

There are some adjustment but here is the extract which we considered important to teachers knowing especially to a better recognition of Master and PHD level teachers. Read on.


(a) Kelayakan Untuk Lantikan ke Gred DG29

(i) diploma dalam bidang perguruan yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi perguruan tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG29: RM1,589.00); atau

(ii) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG29: RM1,735.44).

(b) Kelayakan Untuk Lantikan ke Gred DG41

(i) ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,018.52); atau

(ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,222.94); atau

(iii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,222.94); atau

(iv) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,733.98).

(v) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM3,040.60).

Some other adjustments are made according to this new Pekeliling such as:

a) gred jawatan/gred gaji skim perkhidmatan ini ialah Gred DG29, DG32, DG34, DG38, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54

(b) pemansuhan Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP) bidang di peringkat ijazah dan diploma dalam syarat lantikan skim perkhidmatan sedia ada.

(c) penambahan syarat kelayakan masuk di peringkat ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah (PhD).

(d) peningkatan pegawai di Kumpulan Pelaksana Gred DG29, DG32, DG34 dan DG38 ke Kumpulan Pengurusan dan Profesional melalui kaedah kenaikan pangkat ke Gred DG42 tertakluk memenuhi syarat kenaikan pangkat yang ditetapkan.

Click here for full copy of Pekeliling Perkhidmatan Bil 40 2013

No comments:

Post a Comment